Tấm sợi gốm

  • Tấm sợi gốm

    Tấm sợi gốm

    Ván sợi gốm là sản phẩm cứng được làm từ sợi gốm được tạo hình chân không bằng chất kết dính hữu cơ và vô cơ, có hoặc không có chất độn khoáng.Chúng được sản xuất trên nhiều loại mật độ và dây nịt khác nhau.Bảng nổi bật với độ ổn định nhiệt độ cao, độ dẫn nhiệt thấp, mật độ đồng đều và khả năng chống sốc nhiệt và tấn công hóa học tuyệt vời.Chúng có thể được sử dụng như một thành phần riêng lẻ của lớp lót lò hoặc lớp mặt nóng cứng làm vật liệu cách nhiệt dự phòng.