Dây sợi gốm

  • Dây sợi gốm

    Dây sợi gốm

    Các sản phẩm dệt sợi gốm bao gồm vải, dây thừng, sọc, sợi và các sản phẩm khác, được làm từ bông sợi gốm, dây tóc EG, dây hợp kim thép không gỉ nhiệt độ cao thông qua quy trình đặc biệt.

    Ngoài các sản phẩm trên, chúng tôi còn cung cấp các loại vải dệt nhiệt độ cao đặc biệt có thông số kỹ thuật và hiệu suất, theo yêu cầu về nhiệt độ và các điều kiện hoạt động cụ thể do người dùng xác định.

    Chúng tôi cung cấp dây tròn, dây vuông và dây xoắn.Cả hai loại đều có hai loại, gia cố bằng sợi thủy tinh và gia cố bằng thép không gỉ.