Hình dạng chân không sợi gốm

  • Hình dạng chân không bằng sợi gốm

    Hình dạng chân không bằng sợi gốm

    Miếng đệm sợi gốm dạng chân không được làm bằng bông cách nhiệt silicat nhôm chất lượng cao, tiến độ đúc chân không.Mục đích của việc phát triển sản phẩm này là tạo ra các sản phẩm có hiệu suất nhiệt độ cao và hình dạng tự hỗ trợ.Miếng đệm sợi gốm là sản xuất cụ thể cho bất kỳ yêu cầu nào, mỗi sản phẩm theo hình dạng và kích thước của nó, nó cần phải tạo ra một khuôn đặc biệt, theo yêu cầu về hiệu suất của sản phẩm, chọn chất kết dính và phụ gia cho các yêu cầu.Tất cả các sản phẩm đều có độ co thấp trong phạm vi nhiệt độ hoạt động và duy trì đặc tính cách nhiệt, trọng lượng nhẹ và chống va đập cao.