Miếng đệm giấy sợi gốm

  • Miếng đệm sợi gốm cách nhiệt nhiệt độ cao

    Miếng đệm sợi gốm cách nhiệt nhiệt độ cao

    Hình dạng sợi gốm là vật liệu cách nhiệt lý tưởng được làm từ sợi gốm chịu lửa Cửu Cường, kết hợp với chất kết dính hữu cơ vô cơ và phù hợp.Hỗn hợp được xử lý chân không thành các tấm hoặc tạo hình để giữ được độ bền cơ học tốt sau khi gia nhiệt.Ván sợi Alumina có thể được sản xuất bằng bốn loại sợi cơ bản: phân loại nhiệt độ 1000°C, 1150°C, 1260°C, 1400°C.